Nhà tài trợ đồng hành cùng Running Freshman K2023Khoảnh khắc Running Freshman 2020

Cùng xem lại một số khoảnh khắc ấn tượng và kỷ niệm đẹp đẽ từ mùa đầu tiên của Running Freshman 2020 - Chào đón Tân sinh viên, Khám phá Làng Đại học!