Nhà tài trợ đồng hành cùng Running Freshman K2023Cộng tác viên Running Freshman


Ban Hậu cần/ Vận hành

NGUYỄN NGỌC PHÚ

TRƯƠNG BẢO NGỌC

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TRẦN HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

TRƯƠNG ĐÌNH PHÚC

NGUYỄN PHAN MINH UYÊN

NGUYỄN THỊ MỸ HIỂN

BÙI VŨ TRỌNG HUY

CAO NGUYỄN PHƯƠNG TRINH

NGUYỄN VĂN QUYỀN LINH

VŨ MINH ĐỨC

HÀ NGUYỄN THÚY VY


Ban Truyền thông

LÊ NGUYỄN THANH HOÀNG

LÊ THANH HOÀNG

ĐẶNG HOÀNG PHONG