Nhà tài trợ đồng hành cùng Running Freshman K2023Ban tổ chức Running Freshman các mùa

--- Ban Điều hành ---

Trưởng Ban tổ chức

THẠCH HOÀNG DÁNG

Phó Ban tổ chức

BÙI YẾN LY

TRẦN HẢI YẾN

Trưởng Ban điều hành

TRƯƠNG THÁI SƠN

HÀ NGUYỄN THÚY VY

TRẦN KHÁNH TOÀN

ĐẶNG HOÀNG NHƯ HÀ

LÊ ĐỨC NHÂN

 

--- Ban Hậu cần ---

LÊ NGỌC THIÊN LONG

NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU

TRẦN ĐẠI DƯƠNG

NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG

NGUYỄN DUY THANH

NGUYỄN NGỌC TRÂM

PHAN HUỲNH THÀNH TRUNG

VŨ NGỌC HỒNG ÂN

HUỲNH THANH ĐỨC

TÔ ĐẠT THỊNH

NGÔ NGUYỄN DUY NHÂN

 

--- Ban Trò chơi ---

NGUYỄN AN KHANG

LƯU MẠNH CƯỜNG

NGUYỄN HOÀNG KHÁNH THI

LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU

LÂM NHẬT XUÂN

LÊ THỊ GIANG

CAO NHẬT PHONG

TRẦN BẢO TRÂM

 

--- Ban Sự kiện ---

NGUYỄN NGỌC KHÁNH TRÂM

LÊ THỊ NGỌC ANH

LÊ THỊ TUYẾT XUÂN

LÒ PHƯƠNG THUỲ VY

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

ĐẶNG NGỌC ANH

 

--- Ban Quản trị ---

NGUYỄN DIỆU MY

ĐỖ THỊ MỸ DUNG

UNG GIA BẢO

NGÔ QUANG HUY

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

 

--- Ban Hậu kỳ ---

ĐOÀN NGỌC TÂM NHƯ

LÊ THỊ THUỲ LINH

PHẠM MINH TUẤN

TRẦN GIA BẢO

 

--- Ban Nội dung ---

PHẠM NGÔ BẢO TRÂM

TRẦN PHƯƠNG THẢO

VÕ TRẦN BẢO TIÊN

NGUYỄN ĐĂNG VY

TRẦN HỒ XUÂN HƯƠNG

HUỲNH THỊ THANH TRÚC

LÊ NGỌC DIỄM

 

--- Ban Đối ngoại ---

NGUYỄN BÁ VŨ

LÊ NGUYỄN THÙY AN

ĐẶNG PHAN KHÁNH HUYỀN

HỒ THỊ YẾN

LÊ PHƯƠNG NY

NGUYỄN THỊ HIỀN CHÂU

NGUYỄN TRẦN GIÁP

NGUYỄN THỊ MAI QUỲNH

 

--- Cộng tác viên Sự kiện/ Hậu kỳ ---

TRẦN LÊ ANH DUY

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN

PHẠM THỊ HOÀNG YẾN

ĐẶNG ANH NHẬT

HÀN THẢO NHI

NGUYỄN BÍCH THÙY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

BÙI THỊ HUỲNH NHƯ

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

CAO THỊ HIỀN LINH

NGUYỄN HÀ UYÊN

NGUYỄN HÙNG DŨNG

PHAN NHẬT VI

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG GIANG

TÔ PHÚC AN

NGUYỄN THỊ THÚY VY

ĐOÀN THỊ MINH HƯƠNG

NGUYỄN NGỌC LÂN

Chịu trách nhiệm tổ chức
Trưởng Ban tổ chức

THẠCH HOÀNG DÁNG

Phó Ban tổ chức

TRẦN HẢI YẾN

Thành viên Ban tổ chức

BÙI YẾN LY

TRƯƠNG THÁI SƠN

NGUYỄN KHOA ĐĂNG


Biên tập, dựng phim

ĐẶNG KIỆT

TRẦN KHÁNH TOÀN

Quay phim

TRƯỜNG LÊ

Thiết kế đồ họa

PHẠM NGỌC TẤN

Nhóm biên tập nội dung

LÊ ĐỨC NHÂN

HUỲNH HUYỀN VI

ĐẶNG HOÀNG NHƯ HÀ

PHAN THỊ HOÀNG QUYÊN

CAO THỊ THU PHƯƠNG

Bạn Hậu cần - Vận hành

PHẠM QUỐC CƯỜNG

HỒ THỊ THANH NHÀN

TRẦN THỊ MINH THƠ

PHẠM NGUYỄN HÀ VY

TRẦN HẠNH THẢO

CAO NGUYỄN PHƯƠNG TRINH

HÀ NGUYỄN THÚY VY

TRẦN MINH KHÔI

LÊ KHÁNH LINH

TRƯƠNG ANH KHOA

DƯƠNG SỈ ĐAN

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

LÊ NGUYỄN THỦY TIÊN

PHÙ HÙNG QUÂN

VŨ TIẾN ĐẠT

NGUYỄN SONG MINH HIẾU

NGUYỄN THANH TỊNH

NGUYỀN CƯỜNG

HUỲNH THỊ NHẬT HÀ

LƯU HÀ QUANG HUY

NGÔ TRẦN DUY KIỆT

NGUYỄN THỊ THÚY VY

PHAN NGỌC THẢO VY

TỪ ĐÌNH HUY

CHỀNH ĐỨC TUỆ

ĐINH VŨ HUYỀN ANH

NGUYỄN PHÚC KHANG

Nhóm Photographer/ Cameraman

NGUYỄN TIẾN DANH

NGUYỄN HOÀNG MINH ANH

TRẦN PHƯƠNG THẢO

ĐINH NGUYỄN THÙY DƯƠNG

Hỗ trợ khách mời

TRƯƠNG BẢO NGỌC

Đơn vị đồng tổ chức/Biểu diễn văn nghệ

CLB GUITAR NHÂN VĂN

Đọc lời bình

TRẦN NGỌC SAN

NGUYỄN NGỌC NỮ

Dẫn chương trình

HỒNG VIỆT


Trưởng Ban tổ chức

THẠCH HOÀNG DÁNG

Phó Ban tổ chức

BÙI YẾN LY

Ban Hậu cần/ Vận hành

NGUYỄN NGỌC PHÚ

TRƯƠNG BẢO NGỌC

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TRẦN HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

TRƯƠNG ĐÌNH PHÚC

NGUYỄN PHAN MINH UYÊN

NGUYỄN THỊ MỸ HIỂN

BÙI VŨ TRỌNG HUY

CAO NGUYỄN PHƯƠNG TRINH

NGUYỄN VĂN QUYỀN LINH

VŨ MINH ĐỨC

HÀ NGUYỄN THÚY VY


Ban Truyền thông

LÊ NGUYỄN THANH HOÀNG

LÊ THANH HOÀNG

ĐẶNG HOÀNG PHONG